1. Administratorem serwisu internetowego funkcjonującego pod domeną www.gawlinskipawel.pl zwanego dalej Serwisem, jest Strefa SEM z siedzibą w Elblągu, przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego 49, NIP: 578-294-47-39, REGON: 364874777.

2. Podstrony z ofertą, oraz podstrona Kontakt posiadają formularz kontaktowy umożliwiający przesyłanie zapytań ofertowych dotyczących usług świadczonych przez Strefę SEM. Za pomocą formularza kontaktowego użytkownik może przesłać do Strefy SEM następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres domeny internetowej, której dotyczy zapytanie.

3. Dane osobowe ujawniane w formularzu kontaktowym są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij Zapytanie”. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz firmy Strefa SEM do celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Strefa SEM.

4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

 • wglądu do swoich danych
 • uzupełniania danych
 • uaktualnienia danych
 • sprostowania danych
 • stałego lub czasowego wstrzymania przetwarzania danych
 • usunięcia danych

Wgląd do danych, uzupełnianie, uaktualnianie, sprostowanie, wstrzymanie, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres e-mail: biuro@strefasem.pl. Żądanie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

5. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które nie zawierają żadnych danych osobowych. Pozwalają one na kierowanie reklam tekstowych lub graficznych na listy remarketingowe w narzędziu Google AdWords przez Strefa SEM.

6. Serwis funkcjonujący pod domeną www.gawlinskipawel.pl zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące odwiedzin użytkowników, takie jak:

 • adres IP
 • typ systemu operacyjnego
 • typ przeglądarki
 • typ urządzenia
 • kraj
 • miejscowość

7. Uzyskane informacje o użytkownikach są poufne i Strefa SEM nie będzie ich przekazywać przedmiotom trzecim. Wyjątkiem jest obowiązek przekazania informacji na wezwanie odpowiednich organów tj. policja, prokuratura, sąd zgodnie z obowiązującym prawem.